Kvalita

Certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001 získala naše společnost již v roce 2001.

Naší Politiku kvality si můžete prohlédnout i zde v pdf.

Kvalita úklidových služeb je garantována výběrem vhodných pracovníků, propracovaným systémem kontrolních mechanismů, správným výběrem prostředků a strojů na úklid. Na každém objektu působí manažer firmy, který zajišťuje kontakt se zástupcem zákazníka. Provádí pravidelné kontroly, okamžitě řeší provozní záležitosti a případné potřeby zákazníka. Dohlíží na správnost vykonané práce dle smlouvy.

Při nástupu na nový objekt provádí firma vstupní a zaškolovací úklid. Tohoto úklidu se účastní větší počet manažerů naší firmy, kteří při úklidu školí nové úklidové pracovníky.

Podle přání zákazníka se zavazujeme k zachování mlčenlivosti a k dodržování bezpečnostních pravidel, která jsou požadována.

Technické podmínky

EuroServis disponuje technologií na čištění a leštění podlah, na čištění koberců, voskování marmolea, PVC apod. Kvalitní vysavače a podlahové automaty se nakupují od firmy Nilfisk.

Kvalita
EuroServis Clean CR, a.s. Verdunská 27, 160 00 Praha 6, telefon: +420 224 312 136-7, e-mail: praha@euroservis.org